Ķīmiķi

Mg.sc.ing. Margarita Karpe

Kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās izpētes speciāliste
e-pasts: marga7@inbox.lv
Mob.: +371 28887157

Dr. sc. ing. Inta Vītiņa

e-pasts: vitina@ktf.rtu.lv
Mob.: +371 67089140

Indra Tuņa

e-pasts: tuna.indra@gmail.com
Mob.: +371 26539592

Inga Šteingolde

e-pasts: inga.steingolde@arhivi.gov.lv
Mob.: +371 29188861

Dr.sc.ing. Inta Kiriloviča

Ķīmiķe; Kultūrvēsturisko objektu fizikāli ķīmiskās izpētes speciāliste akmens materiālu restaurācijā
e-pasts: inta.kirilovica@gmail.com
Mob.: +371 22150764

Dr. chem. Rudīte Kalniņa

e-pasts: rudite.kalnina@lu.lv
Mob.: +371 26675429

Silvija Igaune-Blumberga

e-pasts: igaune@ktf.rtu.lv
Mob.: +371 67089140

Dr. chem. Ļubova Beļkova

e-pasts: lubova.belkova@gmail.com
Mob.: +371 29355480