Ķīmiķi

Humo Jugis

Margarita Karpe

Kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās izpētes speciāliste akmens materiālu restaurācijā
e-pasts: marga7@inbox.lv
Mob.: +371 28887157

Inga Šteingolde

Ķīmiķe - restauratore
e-pasts: inga.steingolde@gmail.com
Mob.: +371 27006479

Indra Tuņa

Restaurācijas ķīmiķe
e-pasts: tuna.indra@gmail.com
Mob.: +371 26539592
Inta Kiriloviča

Inta Kiriloviča

Kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās izpētes speciāliste akmens materiālu restaurācijā;
rokrakstu, dokumentu un grāmatu restauratore
e-pasts: inta.kirilovica@gmail.com