Metāla restauratori

Staņislavs Grahoļskis

Metāla izstrādājumu restaurators - meistars
e-pasts: stasgraholskis@inbox.lv
Mob.: +371 26522806
Ance Pudāne

Ance Pudāne

Metāla restaurācijas meistars; velosipēdu restaurators
A. Čaka iela 90A, Rīga, LV-1011
instagram.com/axleandcone
e-pasts: a.pudane@gmail.com
Mob.: +371 29529238

Līga Līce

e-pasts: liga.lice@ldz.lv
Mob.: +371 26537243

Jānis Lasmanis

e-pasts: j.la@inbox.lv
Mob.: +371 26430621

Sarmīte Gaismiņa

e-pasts: sarmite.gaismina@lnvm.lv
Mob.: +371 67213273

Zigmunds Drengers

e-pasts: zigdreng@inbox.lv
Mob.: +371 26547056

Ģirts Bērziņš

e-pasts: girts.berzins@gmail.com
Mob.: +371 29114223
Gints Ajausks

Gints Ajausks

e-pasts: gints.ajausks@karamuzejs.lv
Mob.: +371 26524539
Ineta Niedola

Ineta Niedola

Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja
metāla izstrādājumu un arheoloģiskā materiāla restauratore – meistare
e-pasts: ineta_r@inbox.lv
Mob.: +371 29460284

Mg.hist. Rasma Lezdiņa

Arheoloģiskā materiāla un metāla izstrādājumu restauratore - vecmeistare
e-pasts: rasma.lezdina@lnvm.lv
Mob.: +371 26052874