11. BALTIJAS VALSTU RESTAURATORU TRIENNĀLE

11. Baltijas valstu restauratoru triennāle
CHANGING CONTEXTS: FROM ENVIRONMENT TO IDEAS (Mainīgie apstākļi: no vides līdz idejām)

2017. gada 24. - 27. maijs, Tartu, Igaunija

 

Igaunijas kolēģu organizētās triennāles mērķis ir uzsvērt gan kultūras vērtību saglabāšanas, restaurācijas ētikas un prasmju nozīmi, gan restauratora kā nacionālo un vispārējo kultūras vērtību veidotāja un saglabātāja lomu mainīgos apstākļos.
Konferencē tiek izdalītas četras galvenās tēmas:
· Saglabāšanas un restaurācijas darbu organizēšana un vadība
· Kultūras mantojums kā līdzeklis sociālai komunikācijai
· Lokālais un globālais mantojums - restauratora funkcijas un iespējas 21. gadsimtā
· Praktiskās restaurācijas aspekti. Konkrētu gadījumu izpēte.

Konference norisināsies angļu valodā.
Reģistrācija būs atvērta no 2016. gada 1. novembra

Aicinām arī Latvijas kolēģus un jo īpaši Latvijas Restauratoru biedrības biedrus pieteikt savas tēmas gan ar lasījumiem, gan stenda referātiem 11. Baltijas valstu restauratoru triennālē. Lasījumu un stenda referātu tēmu pieteikšanas termiņš līdz 1. novembrim.
http://www.eestikonservaator.ee/…/changing-contexts-from-en…