MUZEJA KRĀTUVJU KOMPLEKSS RĪGĀ, PULKA IELĀ 8

pulka.iela.restauracija

2016. gada 25. maijā norisinājās Latvijas Restauratoru biedrības organizēts seminārs, kurā SIA “Arhitektu birojs KRASTS” (Renāte Truševska – būvprojekta vadītāja, Aelita Šadurska – vadošā arhitekte, Rihards Mundhens – arhitekta palīgs un Oskars Kaže – finansu speciālists) iepazīstināja ar muzeju krātuvju kompleksa ēku projektu, kas ir apstiprināts Rīgas Būvvaldē, un, saskaņā ar iepirkuma konkursa rezultātiem, tā realizācija uzticēta PA SIA "RE&RE" un SIA "RERE04", kas apņēmušies darbus paveikt par 20 478 622,25EUR.

Muzeja krātuvju kompleksā būs savietotas trīs institūciju – Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM), Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) un Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) krātuves un restaurācijas darbnīcas. Nelielā vienstāva iekšpagalma korpusā būs izvietotas mācību telpas un RMM izstāžu zāle. Katra muzeja vajadzībām ir projektēti individuāli korpusi, kas funkcionēs pilnībā patstāvīgi. Jaunajā kompleksā strādās aptuveni 180 cilvēki.


 

LNVM apjoma ziņā ir paredzēta vislielākā ēka – viena stāva platība 3680,2m2. Telpu eksplikācija sadalīta pa zonām. 1. stāvā būs izvietotas krātuves, muzeja vēstures nodaļa ar apmeklētāju telpu, kā arī dažādu kokmateriāla un metāla (tai skaitā arī arheoloģiskā materiāla) restaurācijas darbnīcas. Atsevišķa piebrauktuve projektēta ēkas daļā, kur atradīsies izolatori un saldētavas. 2. stāvā būs izvietota arheoloģijas nodaļa, tās krātuves ar apmeklētāju telpu un apspriežu zāli, bet lielāko platību aizņems restaurācijas darbnīcas, zinātniskās izpētes laboratorijas un fototelpa. Stikla un keramikas, arheoloģiskā materiāla, glezniecības, dokumentu, grāmatu un papīra restauratoriem būs jāstrādā šinī stāvā.  Savukārt 3. stāvā iekārtos telpas etnogrāfijas nodaļai un muzeja administrācijai.

Nākamā platības ziņā lielākā krātuve būs LNMM (viena stāva platība 2538,5m2). Tās 1. stāvā atradīsies lielo muzeja eksponātu krātuve, jaunieguvumu apstrādes - dezinfekcijas telpas un pakotava. Projektā paredzēts arī viens kravas lifts lielgabarītu darbu pārvietošanai. 2. stāvā bez krātuvju telpām būs arī glezniecības un grafikas tehniskās un mākslinieciskās restaurācijas darbnīcas. Tās paredzēts izvietot gar korpusa iekšpagalmu, ārsienas būvējot pilnībā no stikla ar veramiem logiem. Ielas pusē atradīsies gleznu rāmju restaurācijas darbnīcas, lakošanas telpa un ķīmiskās apstrādes telpa. Projektētais griestu augstums restaurācijas darbnīcās ir ~3,7 līdz 4m ar dažām 3,6m augstām durvīm. Arī šajā krātuvē ir ieplānota zinātniskās izpētes telpa, kur mākslas darbus varēs skatīt UV un IS gaismā un atsevišķa telpa fotofiksācijai.

RMM krātuvē restaurācijas darbnīcas būs izvietotas 1. stāva līmenī (kopējā stāva platība 1858,6m2). Tur atradīsies mūzikas instrumentu, koka objektu, rāmju, tekstiliju, glezniecības, grāmatu un papīra restaurācijas darbnīcas, lakotava, dezinfekcijas un saldētavas telpas kā ar foto salons un laboratorija, un UV un IS izpētes telpa. Atsevišķi projektētas telpas apmeklētājiem. Savukārt 2. un 3. stāvā tiks būvētas divu līmeņu krātuves un darba telpas. Daļā no telpām tiks izvietots kino materiālu krājums un filmu konservācijas / digitalizācijas darbnīcas.

Būvniecības darbus ir plānots īstenot vienā kārtā, ceļot visas ēkas vienlaicīgi. Konstrukcijas tiks būvētas no dzelzsbetona ar šī paša materiāla paneļu sienām. Paneļus izšuvos un krāsos bez apmetuma.

Katra korpusa dažādām zonām būs pieslēgtas individuālas klimata kontroles sistēmas. Tomēr uz jautājumu vai ūdens atsāļošanas sistēma visam kompleksam būs viena, projektētāji nevarēja atbildēt. Lai ekonomētu platību, krātuvju telpās izbūvēs apsildāmās sienas, bet darba telpās sildpaneļus novietos pie griestiem.

Uzklausot projektētāju stāstījumu, semināra telpā valdīja konstanta murdoņa, kas liecināja par restauratoru un citu muzeju darbinieku aktīvo iedziļināšanos topošā kompleksa tehniskajos parametros un vēlmi izteikt vēl pēdējos ierosinājumus, lai panāktu labāku rezultātu. Tika ierosināts atteikties no dažām starpsienām restauratoru darbnīcās, kas nevajadzīgi sadala telpas un apgrūtina mākslas darbu pārvietošu. Tāpat izskanēja ierosinājums par elektrības pievadu ierīkošanu no griestiem, tomēr šobrīd nav īstas pārliecības, vai jau saskaņotā projektā, ar uzsāktu būvniecību, varēs ieviest vēlamās izmaiņas.

Kopš maija vidus katru ceturtdienu notiek būvuzraudzības sanāksmes objektā, kurās aicināti piedalīties arī katra muzeja oficiāli norīkoti pārstāvji. Latvijas Restauratoru biedrība cer, ka apspriežot specifiskus ar restaurācijas darbnīcu iekārtošanu saistītus jautājumus, deleģētie muzeju pārstāvji konsultējas ar saviem darbiniekiem, kuriem būs jāstrādā jaunajās telpās un kuri vislabāk pārzina darbnīcu specifiskās funkcijas un ergonomiskus to risinājumus.

restauracijas.komplekss.pulka.iela 

 

Ar būvprojektu pilnā sastāvā var iepazīties Valsts nekustamo īpašumu aģentūras mājas lapā:

http://www.vni.lv/lat/iepirkumi_/?id=187