13. Baltijas valstu restauratoru triennāles "Pārmaiņas. Izaicinājumi. Sasniegumi" referāts. Lūsis Ronalds, Dace Pāže, Irbe Grīnberga, Aigars Pilenieks, Indra Tuņa, Sofija Grietēna "KORDA MEIJERA APGLEZNOTĀ VĒJTVERA RESTAURĀCIJA, RĪGAS DOMS"