Izaicinājumi un būvniecības kvalitāte kultūrvēsturisko ēku renovācijas procesā. Roberts Vecums-Veco.