2019. gada 10. jūnijs – Latvijas Restauratoru biedrības 30. dzimšanas diena

Latvijas Restauratoru biedrībai 30, konference 2019

Nu jau aiz muguras 30 darbības gadi, mūsu jubilejai veltītā izstāde (29.03.-09.06.) un konference (16.-17.05.) “No pagātnes uz nākotni: restauratora darbnīca”. Ar izstādē eksponētajiem, pēdējā desmitgadē restaurētajiem darbiem, stāstījām par sarežģīto restauratoru darbu, konferencē mācījāmies viens no otra, diskutējām.
Šodien laiks pateikt paldies! Vispirms dibinātājiem! Lai arī daļa vairs nav biedrībā, pat dzīvo citviet pasaulē, tiem pirmajiem 115, kas toreiz sanāca kopā, vienmēr būs liela nozīme. Pirmais solis!
Paldies visiem patlaban darbīgajiem! Paldies izstādes un konferences organizētājiem! Paldies izstādes dalībniekiem no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Kara muzeja, Rīgas Doma, Rīgas celtniecības koledžas, Latvijas mākslas akadēmijas, Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja, Rundāles pils muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Ventspils muzeja, kā arī visiem privāti un individuāli nodarbinātajiem no Rīgas un Latvijas!
Paldies Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam Rīgas birža, Rundāles pils muzejam, Rīgas domei, Valsts Kultūrkapitāla fondam!
Latvijas Restauratoru biedrības mērķi ir:
- sekmēt Latvijas kultūras mantojuma izzināšanu un saglabāšanu;
- veicināt atbildīgas un kultūras mantojuma saglabāšanā, restaurācijā un sabalansētā izmantošanā ieinteresētas  un izglītotas sabiedrības veidošanos;
- rūpēties par restauratoru profesionālās meistarības paaugstināšanu, sekmēt restauratoru izglītību;
- veicināt mūžizglītošanos kultūras mantojuma saglabāšanas nozarē.

Turpināsim!