Arheoloģiskā materiāla restauratori

Arheologiskais materials

Inita Smila

e-pasts: inita.smila@lnvm.lv
Mob.: +371 26458863

Auce Purmale

e-pasts: aucepurmale@gmail.com
Mob.: +371 26672662

Iveta Priede

e-pasts: iveta.priede@inbox.lv
Mob.: +371 26144368
Ineta Niedola

Ineta Niedola

Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja
metāla izstrādājumu un arheoloģiskā materiāla restauratore – meistare
e-pasts: ineta_r@inbox.lv
Mob.: +371 29460284

Vadims Ļebedjancevs

e-pasts: vadims.lebedjancevs@cesis.lv
Mob.: +371 29152359

Mg.hist. Rasma Lezdiņa

Arheoloģiskā materiāla un metāla izstrādājumu restauratore - vecmeistare
e-pasts: rasma.lezdina@lnvm.lv
Mob.: +371 26052874

Aina Gailiša

e-pasts: aina.gailisha@inbox.lv
Mob.: +371 25915021

Anita Burkovska

e-pasts: anita_b@inbox.lv
Mob.: +371 26351418