Aija Brīvniece (31.05.1949.- 09.10.2021.)

Aija Brīvniece (1949-2021).jpg

….un balti vēji klusām meža malā stāv,

jo tiem nav atļauts tevi šodien modināt…


Latvijas Restauratoru biedrība atvadās no grafikas restauratores vecmeistares Aijas Brīvnieces. Viena no mūsu biedrības dibinātājām, grafikas restauratore meistare nu pārcēlusies citā dimensijā. Tur, kur nupat sapulcināti vairāki mūsu neaizstājamie  un neaizmirstamie kolēģi.

Aijas smaids, sirsnība un aizrautība, kā arī nodošanās restaurācijas profesijai ir tas, kā dēļ mēs atcerēsimies savu kolēģi.

Aijas paliekošais ieguldījums ir restauratoru biedrības izveide un aktivitāšu organizēšana, kolēģu izaugsmes veicināšana. Ilgstošais darbs biedrības avīzes sagatavošanā un izdošanā ir nenovērtējams pateicoties Aijas filoloģijas zināšanām un pieredzei.

Aijas Brīvnieces profesionālais ceļš sākās ar grafikas restaurācijas apguvi Intas Rudzītes vadībā un kļuva unikāla tālākā profesionālā izaugsmē apgūstot japāņu ksilogrāfijas restaurāciju J.Ikeno vadībā. Aijas vēlme veltīt visas savas zināšanās un spēkus Latvijas kultūras mantojuma augstvērtīgai saglabāšanai bija viņas profesionālās darbības pamats un dzinulis mūžīgi pilnveidoties. I.Grabara Restaurācijas centrā Maskavā, P.Gudina Restaurācijas centrā Viļņā gūtā pieredze un zināšanas, kā arī regulārā dalība konferencēs un  izstādēs padarīja Aijas devumu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanā paliekošu un neatsveramu. Aijas restaurētie darbi ir bijuši eksponēti  Baltijas restauratoru darbu izstādēs Rīgā, Tallinā un Viļņā.

Daudzus gadus Aijas darba vieta bija Ārzemju mākslas muzejs, kur strādājot par grafikas restauratori un restaurācijas nodaļas vadītāju restaurēti un saglabāti neskaitāmi mākslas darbi, kas atrodas Ārzemju mākslas muzeja, Valsts Mākslas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumos.

Ilgstošs un paliekošs būs mūsu Aijas ieguldījums jauno restauratoru audzināšanā, kas tika sniegts lasot lekcijas Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem un muzeju darbiniekiem, gan skolojot jaunos restauratorus praktiskajās iemaņās vairākos Latvijas muzejos, gan mūsu visu profesionālā izaugsmē.

Ir sāpīgi apzināties, ka ir zudusi Aijas pastāvīgi atsaucīgā klātbūne, siltais atbalsts gan biedrības lietās un darbos, gan privātajās attiecībās.

Izsakām vidziļāko līdzjūtību visiem Aijas Brīvnieces radiniekiem, draugiem, kolēģiem !

LRB valde