Atskats uz gadskārtējo Latvijas Restauratoru biedrības kopsapulci

LRB kopsapulce 24.01.2020. Foto: Mārtiņš Ziders

Latvijas restauratoru biedrības kopsapulce norisinājās šā gada 24. janvārī, Latvijas Kara muzejā.


LRB priekšsēdētājs Ronalds Lūsis informēja par paveikto un piedzīvoto 2019. gadā.
Bijušas gan interesantas otrdienas, gan tuvāki un tālāki pieredzes braucieni, bet visnozīmīgākais notikums bija mūsu biedrības 30. dzimšanas diena.
Biedrības revidente Gundega Jēruma nolasīja LRB 2019. gada finanšu pārskatu.
Iepazināmies ar jaunajiem biedriem. 2019. gadā biedrībā iestājās Sarmīte Balode, Elīza Bula, Ramona Gailīte, Danute Grīnberga, Agris Strautmanis un Anita Šaitere.
Kā katrā pilnsapulcē apsveicām biedrus, kuriem iepriekšējā gadā bijusi nozīmīga jubileja.
Dita Murziņa runāja par biedrības avīzi. Par rakstu „Geli restaurācijā” kā par labāko, balvu saņēma Zane Stikāne un Elīna Māliņa.
Gundega Jēruma informēja par Jelgavas restaurācijas centru.
Protams, secīgā kārtībā arī citi protokola punkti: balsu skaitīšanas komisijas izveide, kandidātu pieteikšana nākamā gada valdei utt.
Vieslektors Atis Kampars pastāstīja par kultūras mantojuma studijām Latvijas Universitātē, kas izraisīja pagaras diskusijas.
Nemanot pagāja pāris stundas. Un nu jau Ģirts Bērziņš informē par balsu skaitīšanas rezultātu. Jaunais valdes sastāvs: Ronalds Lūsis – priekšsēdētājs, revidente – Gundega Jēruma, valdes locekļi – Dace Čoldere, Dace Dubrovska, Ivo Graudums, Māris Jēkabsons, Dita Murziņa, Dace Pāže, Aigars Pilenieks, Indra Saulesleja un Indra Tuņa.
Noslēgumā Ronalds Lūsis iepazīstināja ar LRB 2020. gada darbības programmu un budžetu.

Paldies Valsts kultūrkapitāla fondam, Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam Rīgas birža, Rundāles pils muzejam, Rīgas domei, RERE grupai un visiem, arī vārdā nenosauktajiem, ar kuriem esam sadarbojušies un kuri mūs atbalstījuši 2019. gadā un turpina atbalstīt patlaban!