Atskats uz Latvijas restauratoru biedrības pilnsapulci

Foto Mārtiņš Ziders, LRB valde 2019

Latvijas restauratoru biedrības pilnsapulcei kā vienmēr telpas laipni bija atvēlējis Kara muzejs.


LRB priekšsēdētājs Ronalds Lūsis pastāstīja par paveikto 2018. gadā. Inita Smila atskaitījās par LRB finanšu stāvokli. Dita Murziņa runāja par biedrības avīzi. Mājas lapas darbības procesos Jānim Tolpežņikovam pievienojās Ineta Augustina un Inta Kiriloviča. Kā katrā pilnsapulcē apsveicām gada jubilārus.
Pēc koleģiālām sarunām balsu skaitīšanas starpbrīdī iepazināmies ar jauno valdi. Par priekšsēdētāju tika ievēlēts Ronalds Lūsis, par valdes locekļiem – Dace Čoldere, Dace Dubrovska, Māris Jēkabsons, Rasma Lezdiņa, Dita Murziņa, Dace Pāže, Aigars Pilenieks, Indra Saulesleja un Indra Tuņa, par revidenti – Gundega Jēruma.
Noslēgumā Ronalds Lūsis pastāstīja par mūsu biedrības jubilejas gada plāniem. Indra Tuņa papildināja viņu ar informāciju par gaidāmo konferenci.

Foto - Mārtiņš Ziders