Atskats uz pilnsapulci

2018. gada valde

Latvijas Restauratoru biedrības pilnsapulcei kā vienmēr telpas laipni atvēlēja Kara muzejs. LRB priekšsēdētāja Dace Čoldere pastāstīja par paveikto un piedzīvoto 2017. gadā. Bijušas gan interesantas otrdienas, gan tuvāki, gan tālāki pieredzes braucieni, kā arī nozīmīgā 11. Baltijas valstu restauratoru konference Tartu. Inita Smila iepazīstināja ar LRB finansiālo stāvokli. Jānis Tolpežņikovs ar biedrības mājas lapas jauno veidolu. Dita Murziņa parunāja par biedrības avīzi.


Ar aktīvu biedru līdzdalību uzlabojām savus statūtus. Protams, neiztikām arī bez citām diskusijām, kurās piedalījās Ināra Heinrihsone, Indra Tuņa, Roberts Vecums-Veco, Sarmīte Gaismiņa u.c. Kā katrā pilnsapulcē apsveicām iepriekšējā gada „apaļos” jubilārus. Nemanot pagāja pāris stundas. Un nu jau zināms jaunais valdes sastāvs.

Par priekšsēdētāju tika ievēlēts Ronalds Lūsis, par valdes locekļiem – Dace Čoldere, Dace Dubrovska, Māris Jēkabsons, Rasma Lezdiņa, Dita Murziņa, Dace Pāže, Aigars Pilenieks, Indra Saulesleja un Indra Tuņa.
Noslēgumā Dace Čoldere vēl pastāstīja par 2018. gada plāniem un noskatījāmies LRB filmu ar Sarmīti Gaismiņu (VKKF atbalstītais projekts “Restaurācijas profesijas dzīvā vēsture”).