Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda profesionālā prakse Losandželosas Laikmetīgās mākslas galerijā: mūsdienu mākslas saglabāšanas problemātika

Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda prakse, Sintija Saldābola

Otrdien, 11. februārī aicinām Jūs uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma saglabāšanas speciālistes Sintijas Saldābolas stāstījumu par Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda profesionālo praksi Losandželosas Laikmetīgās mākslas galerijā. Pasākums norisināsies Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionāla arhīva administrācijas ēkas 1. stāva zālē.


Sintija Saldābola veselu gadu atradās Losandželosā, ASV, kur Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) profesionālās prakses ietvaros uzkrāja zināšanas laikmetīgo mākslas kolekciju saglabāšanā un eksponēšanā, strādājot Losandželosas Laikmetīgās mākslas galerijā (LACE). Tā kā Sintijas izstrādātais bakalaura un maģistra darbs bija veltīts kultūras mantojuma saglabāšanas ētikai, padziļināta pievēršanās problemātikai, kas saistīta ar mūsdienu materiālu saglabāšanu, pateicoties BAFF finansējumam, sniedza iespēju praksē izmēģināt Latvijā teorētiski apgūtās zināšanas.

Profesionālās prakses īstenošanai izvēlētā Losandželosas Laikmetīgās mākslas galerija dibināta 1978. gadā un ir viena no visilgāk pastāvošajām laikmetīgās mākslas telpām Losandželosā. Tā ir bezpeļņas organizācija, kas sniedz atbalstu inovācijām mākslas radīšanā, izstādīšanā un sabiedrības iesaistē. Gandrīz 40 gadu ilgas konsekventu un augstas kvalitātes programmu darbības laikā LACE ir prezentējusi vairāk nekā 5000 mākslinieku 3000 programmās un pasākumos, raisot dialogu par mūsdienu mākslu un kultūru.

BAFF darbojas Baltijas valstīs kopš 2010. gada. Fonda misija ir stiprināt saikni starp ASV un Igauniju, Latviju un Lietuvu, īstenojot izglītības un apmaiņas programmas. BAFF profesionālās prakses programma paredz iespēju mērķtiecīgiem augstskolu studentiem un absolventiem doties uz ASV, lai 6 līdz 12 mēnešus strādātu kādā no Amerikas uzņēmumiem.