Daira Līdaka (26.10.1941. – 19.09.2021.)

Daira Līdaka (26.10.1941. – 19.09.2021.)

Atvadoties no Dairas Līdakas

2021. gada 19. septembrī Rundāles pils muzeju sasniedza sēru ziņa – mūžībā ir aizsaukta mūsu cienītā ilggadējā kolēģe Daira Līdaka. Viņas profesionālā dzīve bija veltīta vēstures izpētei, restaurācijai un muzeju darbam, un gandrīz 50 gadu no tās ir pagājuši Rundāles pils muzejā.
Daira Līdaka bija muzejniece ar 58 gadus ilgu stāžu, un pirmie darba gadi šajā nozarē tika aizvadīti Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Taču jau 1972. gadā, kad tikko bija nodibināts Rundāles pils muzejs, viņa kļuva vispirms par tā galveno fondu glabātāju, bet septiņus gadus vēlāk – par vecāko mākslinieci restauratori. Aizrautīgi un neatlaidīgi attīstot un pilnveidojot savas prasmes, viņa ieguva restauratores vecmeistares kvalifikāciju tekstila un ādas priekšmetu restaurācijas jomā, turklāt apguva arī mēbeļu polsterēšanas un tapsēšanas māku. Dairas ieguldījums Rundāles pils muzeja krājuma priekšmetu restaurācijā ir teju nenovērtējams, viņas veikums redzams gan Rundāles pils pamatekspozīcijā, gan dekoratīvās mākslas ekspozīcijā, gan dažādās tematiskajās izstādēs.
Latvijas Valsts universitātē iegūtā vēsturnieces izglītība (1961–1966) Dairu rosināja padziļināti pētīt Kurzemes hercogu kapeņu materiālu, specializējoties šo 16.–18. gadsimtā dzīvojušo valdnieku un viņu ģimenes locekļu apbedījumu apģērbu konservācijā un restaurācijā. Bagātā pieredze un zināšanas Dairai ļāva sasniegt izcilus rezultātus, strādājot arī ar ļoti trausliem, ļoti bojātiem arheoloģiskajiem un vēsturiskajiem priekšmetiem, kas darināti no dabīgā zīda un citiem materiāliem. Būdama vienīgā šīs jomas speciāliste Latvijā, viņa kļuva par autoritāti gan vietējo kolēģu, gan ārzemju restauratoru vidū. Kurzemes hercogu kapenēs Jelgavā eksponētie tērpi un aksesuāri ir spoža piemiņas zīme viņas mūža darbam.
Daira aktīvi piedalījās visās Latvijas Restauratoru biedrības organizētajās izstādēs gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. 2017. gada maijā 11. Baltijas valstu restauratoru triennāles ietvaros organizētajā konferencē Tartu tika nolasīts augstā līmenī sagatavots referāts “Kurzemes hercogu kapeņu alvas sarkofāgu restaurācija”, kas izsauca ievērojamu interesi konferences dalībnieku vidū. Arī Latvijas Restauratoru biedrības 30 gadu jubilejai veltītajā vērienīgajā izstādē Rīgas Biržā, kas ilga no 2019. gada marta līdz 2021. gada septembrim, Daira piedalījās ar vairākiem kvalitatīvas restaurācijas paraugiem. Diemžēl tā izrādījās viņas pēdējā izstāde, lai gan ieceru vēl bija tik daudz…
Visu mūžu Daira atbalstīja citu restauratoru izglītošanos un amata prasmju pilnveidi, īpaši jauno speciālistu sagatavošanu. Viņa ir bijusi prakses vadītāja vairākiem topošajiem restauratoriem, labprāt iepazīstināja interesentus ar sava amata smalkumiem, nekad neatteica palīdzību un profesionālu padomu. Ar īpašu sirsnību Dairu piemin viena no tuvākajām pēdējo gadu kolēģēm – Rundāles pils mēbeļu restauratore Baiba Leitlante: “Ar Dairu Līdaku kopā aizvadīti nepilni desmit gadi. Viņu iepazinu kā ļoti sirsnīgu, vienmēr pozitīvi noskaņotu un izpalīdzīgu kolēģi, kuru varu saukt arī par savu labāko draugu. Arheoloģija un restaurācija Dairai bija ne tikai darbs, bet sirdslieta. Viņa vienmēr centās pilnveidoties, labprāt eksperimentēja ar materiāliem un atklājumus izmantoja darbā. Viņas aizrautība un enerģiskums aizrāva apkārtējos. Dzīves posmā, kurā man bija lemts strādāt kopā ar Dairu, esmu ieguvusi neizsakāmi daudz zināšanu, atbalsta un mīlestības.”
Dairas profesionālo interešu loks bija daudzpusīgs, ar sev raksturīgo pamatīgumu viņa iedziļinājās dažādās Rundāles pils muzejam aktuālās tēmās – izstrādāja zinātnisko darbu „Alva Latvijas mākslas amatniecībā VI–XX gadsimtā”, sagatavoja vairākas nozīmīgas publikācijas par hercogu kapeņu tematiku. Iesaistoties vietēja mēroga projektos, Daira sniedza palīdzību arī Mežotnes pilskalna pētniecībā.
Ar lielu apbrīnu un dziļu cieņu atskatoties uz Dairas Līdakas bagāto mūžu, izsakām sirsnīgu līdzjūtību visai viņas ģimenei, sevišķi dzīvesbiedram Vilnim Līdakam.

Kolēģi Rundāles pils muzejā