Latvijas Restauratoru biedrības kopsapulce

LRB kopsapulce 2021

 Piektdien, 2021. gada 19. februārī sakarā ar pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem Latvijas Restauratoru biedrības kopsapulce norisinājās elektroniskā vidē - Zoom platformā.Kopsapulces dienas kārtībā bija 2020. gada pārskats LRB priekšsēdētāja Ronalda Lūša izpildījumā, paralēli ar Daces Pāžes prezentāciju. Sekoja revidentes Gundegas Jērumas ziņojums.
Virtuāli iepazināmies gan ar jaunajiem biedriem, gan valdes kandidātiem. Lielākā daļa biedru jau bija nobalsojuši, sūtot informāciju uz biedrības e-pastu, bet, kas to nebija izdarījuši, bija iespēja to izdarīt uzreiz.
Ronalds Lūsis teica sirsnīgus pateicības vārdus Dacei Čolderei, kura ilgus gadus bija priekšsēdētāja, pēdējos gadus valdes locekle. Viņa turpinās darboties biedrībā, vadot LRB projektu "Restaurācijas profesijas dzīvā vēsture".
Ievēlētie valdes locekļi ir DACE DUBROVSKA, IVO GRAUDUMS, MĀRIS JĒKABSONS, IEVA JEKŠEVICA, DITA MURZIŅA, DACE PĀŽE, AIGARS PILENIEKS, INDRA SAULESLEJA, INDRA TUŅA, revidente ir GUNDEGA JĒRUMA. Biedrības priekšsēdētājs - RONALDS LŪSIS.
Protams, neizpalika bez tradicionālās pagājuša gada „apaļo” jubilāru apsveikšanas.
Gundega Jēruma pastāstīja par Jelgavas restaurācijas centru. Viņas ierosinājums, veidot kopīgu informāciju par restaurētiem darbiem, izraisīja pamatīgu diskusiju, aizejot līdz pat restaurācijas pasēm, dokumentācijai. Katrā ziņā skaidrs, ka tas ir svarīgs temats!
Labs bija arī Indras Tuņas rosinājums biedrības labā darboties ikkatram! Tad nu, to arī darām!