Lekcija par firmas PKZ Vecrīgā veikto darbu dokumentāciju un pigmentiem manierisma sakrālajās koka iekārtās Kurzemē

Firma PKZ un pigmenti manierisma iekārtās Kurzemē

2020. gada 15. decembrī vebināra formātā notika kārtējā Latvijas Restauratoru biedrības otrdienas lekcija.Lekcijā kolēģes stāstīja par veiktajiem pētījumiem:
POĻU RESTAURĀCIJAS FIRMAS PKZ VECRĪGĀ VEIKTO DARBU DOKUMENTĀCIJAS APZINĀŠANA
Lektore: Linda Štrāle
Pētnieciskajā darbā apkopota informācija par poļu restaurācijas firmas PKZ  no 1982. - 1995. gadam Vecrīgā veikto darbu dokumentācijas pieejamību Latvijas un Polijas arhīvos, kā arī sniegts ieskats šīs darbības vēsturē.


PIGMENTU LIETOJUMS MANIERISMA STILA SAKRĀLAJĀS KOKA IEKĀRTĀS KURZEMĒ
Lektore: Elīza Kauliņa
Apkopota 20. gs. un mūsdienu literatūra par manierisma periodā pieejamo un plašāk lietoto pigmentu vēsturi, to īpašībām un lietošanu. Apkopojums salīdzināts ar restaurācijas dokumentācijā pieejamo informāciju.

Paldies lektorēm Lindai un Elīzai par priekšlasījumiem un vēlam sekmes turpmākā darbā! Un paldies visiem klausītājiem par piedalīšanos!