Lekcijas par romāncementu un saderīgām saistvielām ēku restaurācijā pārskats

Romāncements un saderīgas saistvielas ēku restaurācijā

Otrdien, 27.novembrī kārtējā Latvijas Restauratoru biedrības seminārā Dr. INTA KIRILOVIČA no RTU Silikātu materiālu institūta Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centra lasīja priekšlasījumu "ROMĀNCEMENTS UN SADERĪGAS SAISTVIELAS ĒKU RESTAURĀCIJĀ. ĶĪMISKĀ IZPĒTE".


Lekcijas laikā Dr. INTA KIRILOVIČA ne tikai iepazīstināja ar romāncementa īpašībām un RTU sintezēto romāncementu, bet arī aplūkoja materiālu saderību ēku restaurācijā, materiālu sabrukšanas problēmas un stāstīja par akmens materiālu ķīmisko izpēti pirms restaurācijas. Klausītāju lielu interesi izraisīja Rīgas Tehniskajā universitātē no Latvijas izejvielām sintezētais romāncements un tā iespējamais pielietojums, kā arī tas, vai tādu kādreiz būs iespēja ražot un lietot kultūrvēsturiskajos pieminekļos Latvijā.