Pārskats par Latvijas Restauratoru biedrības paveikto 2023. gadā

Restauratoru biedrības avīze, 2024. gada aprīlis Nr. 96

 


Līdz 2023. gada novembrim Latvijas Restauratoru biedrībā iestājušies septiņi jauni biedri. Pašreiz vēl ir četri biedru kandidāti, kur izvērtēšana paredzēta decembrī.
Jaunie biedri ir praktizējoši restauratori un pārstāv dažādas restaurācijas un ar to saistītas nozares: metālā, stājglezniecības, rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restaurāciju, kā mākslas vēsturnieki un viena krājuma glabātāja.


LRB 2023. gada radošās darbības programmas īstenošana
Saskaņā ar 2022. gada darbības programmu biedrība darbojās atbilstoši saviem deviņiem mērķi, kuri ir vērsti trijos virzienos:
1. Restauratoru profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana;
2. Latvijas kultūras mantojuma izzināšanas un saglabāšanas sekmēšana, dodot
kompetentu novērtējumu un padomu;
3. Kultūras mantojuma saglabāšanā, restaurācijā un sabalansētā izmantošanā
ieinteresētas un izglītotas sabiedrības veidošanā.

1. Paveiktais restauratoru kvalifikācijas paaugstināšanā


Mācību kurss “Plastmasas”.
2023. gada 2. februārī notika LRB restauratoru akadēmijas 2023. gada pirmā lekcija “Plastmasas”. Kopumā norisinājās piecas lekcijas attālinātā Zoom vidē un praktiskās nodarbības 2023. gada 15. aprīlī visas dienas garumā. Kopumā piedalījās 30 LRB biedri. Lektore Karolīne Birklande no Tartu.


Mācību kurss “Ūdens bāzes metodes apgleznotu virsmu attīrīšanai”.
No 2023. gada 1. līdz 4. augustam LRB organizēja apmācības kursu Baltijas restauratoriem, ko pasniedza Vintertūras/ Delavēras universitātes mākslas restaurācijas programmas pasniedzējs Metjū Kušmans. Kopumā piedalījās 45 Baltijas valstu restauratori. No Biedrības puses projektu sagatavoja un organizēja Ieva Soprāne.


Mācību kurss “Neorganiskās ķīmijas pamati restauratoriem. Neorganiskie pigmenti”.
Kurss norisinājās no 2023. gada 23. novembra līdz 19. decembrim. Kursa ietvaros tika apgūti ķīmijas pamati, ķīmisko elementu periodiskā sistēma, elementu nosaukumi, atomi, molekulas, formulas, ķīmiskās reakcijas, vienkāršas vielas un saliktas vielas, metāli, nemetāli, oksīdi, hidroksīdi, skābes, sāļi, neorganiskie pigmenti. Lektore Indra Tuņa.


LRB valde arī nodrošināja regulāras norises:
- 2023. gada 11. aprīlī Latvijas Restauratoru biedrība apmeklēja Rīgas cirku un iepazinās ar tur notikušajiem restaurācijas darbiem.
Izstāžu apmeklējumi:
- 2023. gada 14. februārī Latvijas Restauratoru biedrība apmeklēja izstādi “Indija – tradīciju zeme” Mākslas muzejā RĪGAS BIRŽA.
- 2023. gada 24. februārī Latvijas Restauratoru biedrība apmeklēja Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kur kolēģi ar lielu interesi iedziļinājās Imanta Lancmaņa daiļradē.
- 2023. gada 12. septembrī Latvijas Restauratoru biedrība apmeklēja QUO VADIS? 7. Rīgas Starptautiskās tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāli.
- 2023. gada 3. oktobrī Latvijas Restauratoru biedrība apmeklēja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādi “Vainagošanās”.
- 2023. gada 24. oktobrī Latvijas Restauratoru biedrība apmeklēja Rīgas Tehnisko universitāti un iepazinās ar ekspozīciju un klausījās priekšlasījumu “Eižena Laubes Rīgas koka arhitektūra”.
- 2023. gada decembrī Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA izstādes “Sapņu gūstekņi. Vācu romantisms no Latvijas un Igaunijas mākslas kolekcijām” apmeklējums.
- 2023. gada 27. februārī Latvijas Restauratoru apmeklēja Rīgas Grebenščikova vecticībnieku lūgšanu namu un iepazinās ar tur notiekošajiem restaurācijas darbiem.


Restauratoru darbnīcu un objektu apmeklējumi:
2023. gada 25. maijā, 2. jūnijā un 10. oktobrī Latvijas Restauratoru biedrība apmeklēja restaurācijas darbus Rīgas pilī.
2023. gada 15.–16.septembrī LRB devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, kuras laikā iepazinās ar “Prano Gudyno restauravimo centras” darbnīcām un Traķu pili.
2023. gada 9.–11. novembrī LRB devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu, apmeklējot Igaunijas Nacionālo vēstures muzeju, Tartu Universitātes bibliotēkas restaurācijas centru, Palass koledžas Restaurācijas katedru, Igaunijas Mākslas akadēmijas Restaurācijas katedru un Kanut restaurācijas centru Tallinā, kā arī Hāpsalu pili.
2023. gadā turpināja iznākt Latvijas Restauratoru avīze.


2. Latvijas Restauratoru biedrības darbības virziens, kas vērsts uz Latvijas kultūras mantojuma izzināšanas un saglabāšanas sekmēšanu, dodot kompetentu novērtējumu un padomu.


Biedrības pārstāvji turpināja darboties dažādās konsultatīvās un ekspertu padomēs Latvijā (Nacionālajā Kultūras mantojuma pārvaldē, Kultūras Ministrijā u.c.).


2023. gada 16.–19. maijā Latvijas Restauratoru biedrība veiksmīgi noorganizēja 13. Baltijas valstu restauratoru triennāli “Pārmaiņas, izaicinājumi un sasniegumi” un izdeva apjomīgu triennāles rakstu krājumu.


Latvijas Restauratoru biedrības biedri nodrošināja konsultācijas un sadarbību ar muzejiem preventīvās saglabāšanas un restaurācijas jautājumos:
- 2023. gada 27. novembrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā;
- 2023. gada 12. decembri Alūksnes novada muzejā.
Biedrības biedri dalījās savā pieredzē par materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu muzeja krājumā, tā izpēti un monitoringa darbiem.


3. Latvijas Restauratoru biedrības darbības virziens, kas vērsts uz restaurācijas un kultūras mantojuma saglabāšanas popularizēšanu.


Nodrošināta Biedrības mājas lapas www.restauratorubiedriba.lv uzturēšana ar restauratoru kontaktu sarakstu un informēšanu par biedrības aktivitātēm, kā arī Latvijas Restauratoru biedrības konta sociālajā tīmekļa vietnē www.facebook.com, Instagram @conservators_latvija un Youtube kanāla uzturēšana, kur ievietotas intervijas no projekts “Dzīvā vēsture” un atsevišķi Triennāles referātu lasījumi.


Nodrošināta LRB biedru 13. Baltijas restauratoru triennāles stendu referātu izstādes rīkošana Latvijas Kara muzejā (2023. gada 14. jūnijs–8. septembris) un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes telpās (2023. gada septembris).


Nodrošināta telpu noma valdes sēžu norisei, projektu vadītāju darbam un sagatavošanas darbam 13. Baltijas restauratoru triennālei.


2023. gada 18. decembrī norosinājās pasākums “Objekts”. Ar priekšlasījumiem piedalījās:
- stājglezniecības restauratore – meistare Saiva Kuple ar priekšlasījumu “Ikonas “Kunga Kristīšana” restaurācija”.
- stājglezniecības un monumentālās glezniecības restauratore Līga Jansone ar priekšlasījumu “Skaistkalnes baznīcas centrālā altāra un kanceles polihromijas izpēte, iegūtie fakti, oriģinālās apdares atjaunošana”.


2023. gada 5. decembrī notika informatīvs pasākums par pieredzi restaurācijas izglītībā dažādās augstskolās, kurā piedalījās Krišjānis Rimšāns, Dace Pāže un Ronalds Lūsis.


Biedrības aktivitātes:
LRB kopsapulce notika Latvijas Kara Muzejā 2023. gada 27. janvārī.
LRB Biedrības biedru klātienes tikšanās pirms rudens sezonas slēgšanas notika 2023. gada 8. jūnijā Ojāra Vācieša muzejā, Rīgā.
LRB biedru tikšanās – rudens sezonas noslēgums notika 2023. gada 14. decembrī
Mencendorfa namā.

Pārskatu sagatavoja Ronalds Lūsis.