Pieredzes stāsti Šķūņu ielā 11

Šķūņu iela 11

Latvijas Restauratoru biedrība aicina Jūs otrdien 2018. gada 27. februārī plkst. 16.00 Šķūņu 11, Latvijas Nacionāla arhīva 1. stāva zālē uz tikšanos ar Raivi Austriņu un Jūliju Kristbergu.

 

Raivis Austriņš stāstīs par savu dalību ICCROM organizētajos koka konservācijas un restaurācijas kursos 2017. gadā. Kursu mērķis ir profesionāļus iepazīstināt ar dažādām koka saglabāšanas metodēm, tradicionāliem instrumentiem un vēsturiskām amatniecības tehnoloģijām. ICCROM koka konservācijas un restaurācijas kursus organizē sadarbībā ar dažādām organizācijām. 2017. gadā šie kursi notika Krievijā, Kižu Valsts vēstures, arhitektūras un etnogrāfijas brīvdabas muzejā.

 

Jūlija Kristberga stāstīs par HAWK Lietišķās zinātnes un mākslas augstskolas (Hildesheima, Vācija) Restaurācijas nodaļas 30 gadu jubilejas konferenci un par Lietuvas kolēģu pieredzi gleznu uz audekla pamata restaurācijā, pielietojot modificētās celulozes saistvielas; Bernes (Šveice) restauratoru pieredzi izstrādājot un pētot jaunu līmes materiālu veidus (zivju līmes sietiņu un modificētās celulozes sietiņu), kurus varētu pielietot kā alternatīvu Beve plēvei gleznu dublēšanas procesos.