Pieredzes stāsts par 20. Starptautiskajiem akmens restaurācijas kursiem

ICCROM.akmens.lusis

Latvijas Restauratoru biedrība aicina Jūs 2018. gada 5. Jūnijā plkst. 16:00 Latvijas Nacionālā arhīva administrācijas ēkā, Šķūņu ielā 11, Rīgā uz Ronalda Lūša stāstījumu par 20. Starptautiskie akmens restaurācijas kursi (SC17).


20. starptautiskos akmens restaurācijas kursus organizēja Starptautiskais kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrs (ICCROM) un Meksikas Nacionālais antropoloģijas un vēstures institūts (INAH).  

Kursu mērķis ir uzlabot akmens saglabāšanas praksi starptautiskā līmenī, sniedzot informāciju un praktisku pieredzi efektīvāko akmens konservācijas un saglabāšanas metožu pielietojumā, kā arī nodrošinot izpratni par piemērotākajām ilgtermiņa pārvaldības stratēģijām akmens sairšanas un degradācijas novēršanai.