RCK Studentu zinātniski pētniecisko darbu konference

RCK, konference

14. decembrī RĪgas Celtniecības koledžā norisināsies Sudentu zinātniski pētniecisko darbu konference. Konferences temats : Arhitektūra. Restaurācija. Būvniecība.


 

Dienas kārtība:

10.30-10.50 Zaļie jumti Latvijā.Liene Šlajeva, RCK Arhitektūras katedras absolvente, 
arhitekta palīgs 

10.50-11.10 Baznīcu gaiļi un restaurācija.Līva Miruškina, RCK Restaurācijas katedras absolvente 

11.10-11.30 Vēsturisku koka logu saglabāšana. Praktiskie piemēri, Jeļena Voiciša, RCK Restaurācijas katedras absolvente 

11.30-11.50 Amatu lādes-apdares tehnikas un to pielietojums. Alma Grīniece, RCK Restaurācijas katedras absolvente 

11.50-12.30 Ieskats reljefās grunts izgatavošanas tehnikās. Praktiskie aspekti. Anna Kozorovicka, RCK Restaurācijas katedras absolvente