Stāstījums par dabas minerālpigmentiem un mākslas krāsu veidošanu no krāsu zemēm

Dabas minerālpigmentu izmantošana un apstrāde

Otrdien, 2018. gada 16. oktobrī plkst. 16.00 aicinām Jūs uz Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktoranta, Mg. art. Aigara Kokina  stāstījumu par dabas minerālpigmentu iegūšanu un apstrādi, par mākslas krāsu veidošanu no krāsu zemēm - okera. Pasākums norisināsies Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionāla arhīva administrācijas ēkas 1. stāva zālē.


Krāsu zemju pētniecība Latvijā, dabīgā resursa atradnes, materiāla īpašības (ķīmiskā un mineraloģiskā sastāva atšķirības), resursu tehnoloģiskā apstrāde par krāsu pigmentu, krāsu formulācijas iespējas un krāsu testi kā daļa plašāka pētījuma par dabīgā pigmenta izmantošanu cilvēkam būtiska laika nogrieznī.

Krāsu zemju resurss ir ar plašu izmantošanas vēsturi, tā aizsākumi izsekojami līdz pat 285.000 g.p.m.ē., lietots rituālos. Vēsturiski izsekojamā laikā krāsu zemes izmantotas kā medicīnas līdzeklis, kā arī krāsu pigments eļļas un ūdenskrāsās, kas plaši lietotas glezniecībā, tai skaitā arī Mikelandželo Siksta kapelas freskās. Arī šodien dabīgie okeri ir krāsu pigments dzeltenīgi brūnu līdz tumši sarkanu krāsu sastāvos, lietots krāsās – okers, umbra, mīnijs, sjēna un to variācijās, piemēram, apdedzinātas umbras krāsas sastāvos.