Stāstījums par tekstīliju pētījumiem, izmantojot fizikālās analīzes metodes

Otrdien, 2019. gada 8. oktobrī plkst. 16.00 aicinām Jūs uz semināru par fizikālās analīzes metožu izmantošanu krāsoto tekstīliju paraugu pētījumos.


Vides Risinājumu institūta vadošā pētniece Dr. chem Ilva Nakurte stāstīs par masspektrometriju un hromatogrāfiju un Latvijas Universitātes ķīmijas doktorante Valda Valkovska stāstīs par Ramana spektrometriju, SEM-EDX un fotokolometrisko metodi  krāsoto tekstīliju paraugu analizēšanai.

Pasākums norisināsies Šķūņu ielā 11, Latvijas Nacionāla arhīva administrācijas ēkas 1. stāva zālē.