Tikšanās par restaurācijas pasu sagatavošanu

Interesenti tiek aicināti 13. martā plkst. 16.00, Šķūņu ielā 11 uz sarunu par restaurācijas pasi un tikšanos ar Sarmīti Gaismiņu, Gunitu Čakari (Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padomes locekles), Ievu Jekševicu (VKPAI Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas speciālisti).