Arheoloģiskā materiāla restaurācija

Dokuments

Dundagas laukmuižas 9. kapa inkrustēto dzelzs senlietu restaurācija

Dokuments

Medības ar putniem viduslaikos-arheoloģiskais materiāls un rekonstrukcijas. Povils Blažēvičs, Jurgita Kalejiene, 2014.