Arheoloģiskā materiāla restaurācija

Dokuments

The 16th-18th century archeological ceramic artefact restoration in the museums of Latvia_2. J.Lībiete, I.Tiltiņa, 2021.

Dokuments

The 16th-18th century archeological ceramic artefact restoration in the museums of Latvia_1. J.Lībiete, I.Tiltiņa, 2021.

Dokuments

"VEB SCIFFSLATERNENWERK UECKERMUNDE" restoration and study of signal lanterns, I.Niedola, 2021.

Dokuments

Research and restoration of lead/tin disk brooches. A.Burkovska, I.Tuņa, 2021.

Dokuments

Dundagas laukmuižas 9. kapa inkrustēto dzelzs senlietu restaurācija

Dokuments

Medības ar putniem viduslaikos-arheoloģiskais materiāls un rekonstrukcijas. Povils Blažēvičs, Jurgita Kalejiene, 2014.