Tekstīliju restaurācija

Dokuments

Kurzemes hercoga Frīdriha Kazimira (1650-1698) apbedīšanas apģērbs- greznība, iznīcība, atjaunošana. Daira Līdaka, 2014.

Dokuments

Tekstilmateriālu saglabāšana: problēmas un perspektīvas, Teodora Kormpaki, 2014