Tekstīliju restaurācija

Dokuments

Ethnographic crowns: variety of materials and the importance of storage conditions. I.Saulesleja, I.Tuņa, 2021

Dokuments

Preservation issues of 1930s-1940s gas mask's materials. I.Saulesleja, 2021.

Dokuments

Restoration of a neo-empire-style chair. B.Leitlante, A.Ābolniece-Āboliņa, 2021.

Dokuments

Restoration of offertory bags. A.Ābolniece-Āboliņa, L.Paušus, 2021.

Dokuments

Kurzemes hercoga Frīdriha Kazimira (1650-1698) apbedīšanas apģērbs- greznība, iznīcība, atjaunošana. Daira Līdaka, 2014.

Dokuments

Tekstilmateriālu saglabāšana: problēmas un perspektīvas, Teodora Kormpaki, 2014