Ērģeļu un citu mūzikas instrumentu restaurācija

Dokuments

Mūzikas instrumentu restaurācija- problēmas un risinājumi. Jānis Kalniņš, 2014.