Ķīmija

Hello

Dokuments

The Green hall of the Puze manor house: restoration of the painted wooden wall panels with silver leaf wood carvings. A.Balode, I.Tuņa, B.Leitlante, I.Augstkalns, I.Indrikova, V.Līdaka, U.Skanis, J.Lasmanis, Rokajs, 2021.

Dokuments

Ethnographic crowns: variety of materials and the importance of storage conditions. I.Saulesleja, I.Tuņa, 2021

Dokuments

Research and restoration of lead/tin disk brooches. A.Burkovska, I.Tuņa, 2021.

Dokuments

Organomāli kā potenciāla antibakteriāla un antifungāla piedeva būvniecības materiāliem. Jūlija Karasa, Vizma Nikolajeva, Juris Kostjukovs, 2014.