Grāmatu un dokumentu restaurācija

Dokuments

Wallpaper restoration of Eduards Smilgi's cabinet. O.Loginova, Ā.Ubarste, 2021.

Dokuments

Restoration of materials from the German theatre archive of Riga city at the Collection Preservation center of the National Library of Latvia. I.Daugule-Balode, D.Dubrovska, I.Bula, 2021.

Dokuments

Arheoloģiskie atradumi grāmatu iesējumos: restaurācijas un saglabāšana. Elīna Dobriņina, 2014.