Grāmatu un dokumentu restaurācija

Dokuments

Arheoloģiskie atradumi grāmatu iesējumos: restaurācijas un saglabāšana. Elīna Dobriņina, 2014.